Alle ansatte på Maysino jobbet overtid for å lage masker

2021/02/03

Lungebetennelsesepidemien smittet av det nye koronaviruset har spredt seg, og masken har blitt den "første beskyttende veggen".

For å møte etterspørselen etter tilførsel av masker fra internasjonale og innenlandske kunder jobbet alt personellet til maysino overtid for å produsere masker

Alle ansatte på Maysino jobbet overtid for å lage maskerI verkstedet er produksjonslinjeansatte og ledergruppen i frontlinjen og jobber overtid for å produsere forskjellige typer masker, for eksempel N95-masker og medisinske masker, for å beskytte dagens epidemiforebyggende og kontrollbehov.

En epidemi er en ordre, og forebygging og kontroll er et ansvar. Å sikre produksjon av masker er også et løp mot tid og en kamp mot virus. Maysino håper å bedre oppfylle sitt sosiale ansvar og bidra mer til kampen mot epidemiforebygging og kontroll.I inspeksjonsområdet til maysino øker de tilbakekalte arbeiderne for å pakke allerede produserte masker. Til tross for stramme tidsplaner og tunge oppgaver var kvaliteten på masker slett ikke ubetydelig. Arbeidere som pakker følger nøye med på maskene i hendene, og flekkete og ødelagte masker som ikke er på standard vil bli plukket ut en etter en.