Regjeringens ledere besøkte maysino-fabrikken mange ganger for å inspisere produksjonen av epidemiske forebyggingsmasker

2021/02/03

For å gjøre produksjonsprosessen av epidemiforebyggende materialer mer standardisert og konsolidere grunnlaget for den første forsvarslinjen for epidemiforebyggende arbeid, har lederne av bystyret besøkt maysino-fabrikken for inspeksjoner mange ganger for å lede produksjonen av epidemiforebygging. materialer.
Lederen understreket at i ekstraordinære tider, se og hjelpe hverandre. Epidemien har aldri frosset kjærligheten, og masker kan også forårsake varme mellom mennesker. Krev strengt at foretakene oppfyller markedets tilbud og etterspørsel så mye som mulig under forutsetning av streng kvalitetskontroll. vent litt!

Alt personellet til maysino vil strengt implementere relevante produksjonsstandarder for internasjonalt epidemiforebyggende materiale og bidra til det epidemiforebyggende arbeidet!